Spørgsmål til salgsstrategi og mulig workshop for produkter fra Bangladesh – og med baggrund i velgørenhed for udvalgte grupper i Bangladesh.

• Hvad er vigtigst – og hvad driver selve virksomheden? Produkterne eller velgørenheden?

o Det går hånd i hånd. Uden produktion og penge kan vi ikke hjælpe hvor der er behov

• Hvad består velgørenheden af?

o skoletjeneste i yderområder der skal beskrives – OG lægetjek – samtidig er vi med til at hjælpe med uddannelse – bl.a. udveksling af medarbejdere inden for sundhedsområdet – uddannelse der er til nytte i begge lande. Herudover bl.a. en gratis app hvor man kan tilegne sig en grundlæggende uddannelse og test til at komme videre i jobsøgning, hvilket tager to år, der er en speciel regel i Bangladesh for at komme videre i jobansøgning. EN GOD OG SIMPEL FORKLARING PÅ APP’EN SSKAL FORMULERES Å DET GIVER MENING FOR EN DANSKER DER IKKE KENDER SYSTEMET.

Hvad begrunder hjælpen? (dårlig økonomi, socialt fattige kår, politiske forhold, etc.)

o Overbefolkning (5 x Danmarks størrelse – 180 millioner indbyggere) – Et demokrati der har været under udvikling siden 1971 og ved hjælp af demokratiet arbejder på at nå samme mål som andre meget ældre demokratier har arbejdet med – i Danmark i snart 200 år. HUSK at beskriv at udviklingen ER i gang på alle områder, men – at det tager tid – som i Danmark for snart 200 år siden!!!

• Hvordan bor og lever arbejderne der fremstiller de udvalgte produkter?

o Præcise beskrivelser der skal danne grundlag for mulige forespørgsler fra kunder og medier? Henrik har en beskrivelse fra the-plantagen.

• Hvad er lønningerne – og prisen på varerne, når de forlader producenterne? (I dag er oplevelsesøkonomien en vigtig faktor, hvor der også fortælles om producenten, bæredygtighed, og om avancen efter f.eks. transportomkostninger til lande langt fra producenten.

o Lav en beregning der matcher med danske forhold – i Bangladesh får de ca. 8-10 % af hvad en dansk arbejder får – også set i forhold til landets lokale økonomi – beskriv projektet om bæredygtighed med the-plantagen.

• Hvem skal udvælge produkterne – alle med specielle historier der skal overbevise køber om det unikke? – Producenterne eller det danske salgsfirma, baseret på udbud og efterspørgsel af unikke produkter?

o Det gør det danske firma baseret på de mål man arbejder med for også at hjælpe Bangladesh. Ejerne og de lokale ansatte er godt funderet med samarbejde mellem Danmark og Bangladesh

o HUSK at lægge vægt på ”minutbetalingen” for hjælpen til Bangladesh

• Hvor mange produkter skal der satses på fra begyndelsen – og hvordan hænger de logisk sammen når de skal sættes til salg i en forretning for relevante kunder? – Møbler, mærkevarer, specialbutikker, eller f.eks. byggemarkeder.

o Ca. 30 kvalitetsprodukter inden for samme sektor – og arbejder sammen med BtB der har samme mål om kvalitet, bæredygtighed og hjælp til Bangladesh.

Hvordan beskrives det enkelte produkt, og det samlede sortiment under ét, i kommende salgsmateriale – på dansk – i skrift, videodokumentar og lignende, der har til formål at påvirke det rette sortiment af købere?

o Fokus på kvalitetsprodukter der produktionsmæssigt kan hjælpe lokalområder i Bangladesh ud af fattigdom OG bedre miljø

• Hvornår kan en præcis dato for en salgskampagne sættes i gang – baseret på et lager af varer der kan leveres med det samme?

o Salgskampagnerne begynder officielt efter informationsmødet 26.10.